Våra tjänster

Arkitekttjänster

Vid inköp av vårt projekt, erbjuder vi arkitekthjälp där kunden kan göra eventuella ändringar.

Våra tjänster omfattar:

– Skissning och utarbetande av helt nya projekt. Vi hjälper dig att ta fram detaljerade ritningar och förbereda alla nödvändiga dokument som krävs för bygglov.
– Vår arkitekt tar hand om hela processen från början till slut, inklusive bygglovshandlingar.
– Att göra ändringar i något av våra färdiga projekt.
– Rådgivning angående rumslayout och utnyttjande av yta. Vi tar hänsyn till både funktionalitet och estetik för att skapa en optimal lösning.
– Vi erbjuder en kontrollansvarig under projektets gång för att övervaka projektet noggrant och kontrollera att allt utförs enligt planen och att kvaliteten upprätthålls.
– Konstruktionsritningar i samråd med konstruktören. 
– Tillgång till certifierad expert inom tillgänglighet.

Byggtjänster

Byggtjänster är en bred kategori av tjänster som utförs inom byggsektorn. Här ingår olika arbetsmoment som behövs till att kunna slutföra byggprojekt, allt från mark- och grundarbete, stomresning, takläggning, VVS/EL installationer, våtrum, kök, och ytskikt (måleri, golvläggning mm).

– Vi har certifikat för våtrum, el och VVS-arbete. Detta innebär att vi har de kunskaper och färdigheter som krävs för att hålla hög kvalitet och säkerhet i våra arbeten.
– Efter avslutat jobb tillhandahåller vi intyg till beställaren. Dessa intyg bekräftar att arbetet har slutförts i enlighet med gällande standarder och regler.
– Vid behov kan vi också erbjuda tjänster från våra erfarna EL/VVS-konsulter. Dessa specialister kan ge teknisk expertis och råd för att garantera att installationerna uppfyller alla säkerhets- och funktionalitetskrav.

Projktledning

Projektledning tjänsten innefattar att planera, organisera och övervaka projektets framsteg, koordinera resurser, hantera risker och problem, samt säkerställa att projektet genomförs inom tidsramar och budget. Inom detta ingår också beställning av material. Genom en välplanerad projektledning kan man undvika många problem och genomföra arbetet effektivt. Det är viktigt att samordna arbetsuppgifter och utföra lämpliga åtgärder vid rätt tidpunkt för att upprätthålla en smidig framsteg i projektet utan oönskade avbrott.

Inredning

Denna tjänst handlar om att skapa och utforma den inre miljön i olika typer av rum, byggnader eller utrymmen för att göra dem både funktionella och estetiskt tilltalande samtidigt som de anpassas till användarnas behov och preferenser. Inredning kan omfatta allt från att välja rätt färger, möbler, belysning och textilier till att planera och utnyttja utrymmet på bästa sätt. Med hjälp av en inredningsarkitekt kan vi skapa en helt personlig inredning baserad på framförallt kundens favoritfärger och intressen.
Fritidshus - Nyckelfärdiga fritidshus Värmdö, attefallshus Värmdö, sommarstuga Värmdö, fritidshus Haninge, attefallshus Haninge, sommarstuga Haninge, fritidshus Huddinge, attefallshus Huddinge, sommarstuga Huddinge, fritidshus Ekerö, attefallshus Ekerö, sommarstuga Ekerö, fritidshus Österåker, attefallshus Österåker, sommarstuga Österåker, fritidshus Danderyd, attefallshus Danderyd, sommarstuga Danderyd, fritidshus Nacka, attefallshus Nacka, sommarstuga Nacka, fritidshus Täby, attefallshus Täby, sommarstuga Täby, fritidshus Lidingö, attefallshus Lidingö, sommarstuga Lidingö, huskollektion, Aspö, Björnö, Djurö, Utö